100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA

Actul unirii Basarabiei cu patria mamă, votat la 27 martie/9 aprilie 1918, semnat de președintele Sfatului Țării, Ion Inculeț, vicepreședintele Pan. Halippa și secretarul aceluiași organ
legislativ, I. Buzdugan, readucea provincia istorică românească în granițele firești: În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului
de neam pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna, se unește cu MAMA sa ROMÂNIA. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a
pururi și întotdeauna!
Pentru a marca trecerea a 100 de ani de la realizarea acestei etape fundamentale a procesului de creare a statului național unitar român, Complexul Muzeal Județean Neamț a organizat în data de 25 martie 2018, ora 16.00, la sediul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, un amplu eveniment.
În deschidere, prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu a suținut o conferință cu tema, Marea Unire din 1918: O strălucită victorie a geografiei asupra istoriei nedrepte și va prezenta ultima sa carte,
apărută la editura ARC, în martie 2018, cu titlul 1918. Pe ruinele imperiului spulberat de istorie. Basarabia în pragul modernității, un studiu despre “reintegrarea Basarabiei în spațiul de cultură și
civilizație românească, din care fusese smulsă în mod abuziv în anul 1812”.
Istoricul Nicolae Enciu s-a născut la 15 martie 1960 în satul Câșlița-Prut, Cahul. Domnia sa este absolvent al Școlii Pedagogice „Anton S. Makarenko” din orașul Cahul (1974-1978), licențiat al
Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1981-1986), doctor în istorie (1992) și doctor habilitat în istorie (2003), director adjunct pentru probleme de știință al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, redactor-șef adjunct al „Revistei de Istorie a Moldovei”. Este autorul mai multor monografii, manuale și studii de istorie a populației și demografie contemporană, de istorie contemporană a românilor și universală, al unor cursuri universitare de științe politice și integrare europeană. Are ca domenii de competență și de interes științific istoria contemporană a românilor și universală, demografia contemporană și istoria populației, științele politice și istoria Uniunii Europene. Este membru al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică. A fost distins cu: Premiul Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei (1995), Premiul Academiei de Științe a Moldovei (2004), Ordinul „Gloria Muncii” (2010), Diploma de Onoare a Primăriei municipiului Chișinău (2015), medalia Academiei de Științe a Moldovei „Nicolae Milescu Spătarul” (2016).
Cu același prilej, colecționarii Viorel Nicolau și Constantin Pațilea propun publicului nemțean o incursiune în “istoria idealului național”, prin intermediul unei impresionante colecții de medalistică și ilustrație cartofilă. Potrivit realizatorilor expoziției temporare Marea Reunire-România Mare: Medalia este o reflexie a istoriei și emană din evenimente, fapte și personalități relevante ce ne-au marcat trecutul. Emiterea medaliilor de către conducători și exponenți ai neamului românesc sau în împrejurări ce privesc istoria națională, constituie dovada perenității și prezenței noastre în rândul popoarelor care au însemnat ceva în istoria mai veche și mai nouă din această parte de lume. Pentru noi, colecționarii,medaliile aduc argumente suplimentare asupra istoriei și unității românilor indiferent de teritoriile în care au locuit sau de sferele de putere care le-au umbrit sau influențat existența. Imaginile cartofile de pe plicuri sau ilustațiile timbrelor întregesc viziunea noastră despre românism și patriotism. Inițiată dintr-un profund sentiment de pietate față de trecut, manifestarea noastră are și o componentă artistică, care va face să vibreze în fiecare din noi sentimentul apartenenței la același neam, prin limbă, istorie, credință, tradiție. Grație unei excelente colaborări cu Protopopiatul Piatra-Neamț, în cadrul activității, au susținut  un recital vocal Corul Imperialii al Liceului Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena și Corul Camena al preoteselor din Protopopiatul Piatra-Neamț.

dr. Mihaela-Cristina Verzea