Declarație de presă    06.11.2019   

Referitor la incidentul de la Creșa Precista 

Ca primar al municipiului Piatra-Neamț, dar și din calitatea de om și părinte, afirm răspicat că nu pot accepta violența la adresa nimănui și cu atât mai mult la adresa unor copii, indiferent de context sau circumstanțe.

În urma informațiilor apărute în spațiul public în legătură cu aspecte din cadrul  Creșei Precista vă spun foarte clar că nu tolerez astfel de comportamente în instituțiile preșcolare din Piatra-Neamț, iar dacă aspectele semnalate se confirmă,  voi solicita luarea celor mai drastice măsuri împotriva celor vinovați.

Pentru aflarea adevărului și pentru a putea lua decizii ferme și corecte în acest caz, am sesizat personal astăzi, în numele Primăriei Piatra-Neamț, Poliția Municipiului Piatra-Neamț, instituția abilitată să cerceteze din punctul de vedere al legalității și să elucideze acest caz. Demersul de astăzi se adaugă  celor trei anchete aflate deja în derulare în acest moment: una internă, una din partea DGAPSC  în urma sesizării făcute chiar de către DAS Piatra-Neamț și una derulată de Poliția Municipiului Piatra-Neamț în urma sesizării făcute de către părinții a doi dintre copii. Vă asigur că Primăria Piatra-Neamț va sprijini derularea cu celeritate a anchetelor organelor abilitate, pentru a afla cu toții cât mai repede adevărul în legătură cu aspectele semnalate și pentru a fi  aplicată legea împotriva eventualilor vinovați.

Nu am mai avut până acum sesizări prin care să mi se semnaleze o problemă atât de gravă de la niciuna dintre cele cinci creșe subordonate Direcției de Asistență Socială, infirmierei reclamate i s-a semnat încă din ziua semnalării incidentului încetarea contractului individual de muncă, iar pe măsură ce vor rezulta elemente certe de vinovăție din partea altor persoane  voi solicita măsuri aspre, corespunzătoare faptelor.

Pe lângă celelalte măsuri prezentate deja și aplicate până în prezent, am dispus, începând chiar de mâine – 7 noiembrie, realizarea unui chestionar de opinie în creșa Precista, după care și în celelalte creșe din oraș, pentru a afla opiniile părinților copiilor și demararea procedurii legale de obținere a acceptului părinților pentru amplasarea de camere de supraveghere și monitorizare a activității din creșe.

Rezultatele tuturor anchetelor aflate în derulare,  pe măsură ce se vor finaliza și ne vor fi comunicate de către instituțiile abilitate, precum și măsurile care s-au luat,  vor fi prezentate public. Vreau să avem cu toții garanția că, dacă s-au produs fapte care să afecteze copiii din creșe sau  încălcări ale legii , acestea nu se vor mai repeta.

Primarul Municipiului Piatra-Neamț,

Dragoș Chitic

 

Comunicat de presă

Măsuri luate in urma sesizarii situatiei din cresa Precista din data de 24.10.2019

Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la incidentul de la Creșa Precista, precizăm faptul că,  în urma sesizării situației respective, din data de 24.10.2019, s-au luat următoarele măsuri:

s-a dispus încetarea  Contractului Individual de Muncă a îngrijitoarei respective prin Dispoziția Directorului executiv al DAS Piatra Neamț începând cu aceeași dată;

s-a dispus constituirea Comisiei de disciplină prin Dispozitia Directorului executiv al DAS Piatra Neamț din aceeași zi, în vederea demarării procedurii disciplinare pentru asistentul medical coordonator al Creșei Precista și pentru salariatele care își desfăsurau activitatea impreună cu îngrijitoarea respectivă la grupa mijlocie, grupa din care face parte și copilul in cauza.  În acest sens Comisia de disciplină face cercetări la nivelul cresei  în vederea elucidării acestui caz si pentru a putea lua măsurile disciplinare care se impun din punct de vedere legal în cel mai scurt timp;

a fost sesizat DGASPC Neamț (instituție responsabila cu privire la confirmarea/infirmarea situațiilor de abuz ) prin Fișa pentru semnalarea obligatorie a cazurilor de abuz și neglijarea a copilului, nr. 26403/25.10.2019 cu privire la situația minorei în vederea luării măsurilor legale ce se impun, în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și în conformitate cu prevederile HG nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și in retea in situațiile de violenta asupra copilului.  În data de 06.11.2019 reprezentanții acestei instituții s-au prezentat la sediul insituției noastre în vederea continuării evaluării interdisciplinare a situației sesizate.

s-au făcut demersuri pentru suplimentarea camerelor video și montarea sistemelor de supraveghere video și audio și în spațiile de joacă și odihnă din cadrul creșelor municipiului.

Menționăm că instituția noastră nu tolerează nicio formă de abuz, neglijare sau maltratare a persoanei în general și a copilului în special.

Notă:

În  Anexa I din Hotărârea Guvernului nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state sunt stipulate următoarele:

„Sunt frecvente situaţiile în care cazurile de violenţă asupra copilului ajung în dezbaterea mass-mediei înainte de a fi semnalate autorităţilor abilitate şi de a fi luate măsurile necesare şi corespunzătoare în acord cu interesul superior al copilului în cauză. Acest tip de semnalare are consecinţe negative pentru copil fie prin încălcarea dreptului său la intimitate şi imagine, fie prin luarea de măsuri urgente inadecvate de către autorităţile abilitate. Din acest motiv este necesar ca toţi profesioniştii, inclusiv din mass-media, să cunoască drepturile copilului şi obligativitatea semnalării acestor cazuri la DGASPC.”   

 

Data,

06.11.2019

DIRECTOR EXECUTIV,

                       ANA BEREA