Ieri, 22 ianuarie 2024, a avut loc evaluarea activității și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, în anul 2023.

Bilațul a fost prezentat de domnul colonel Olariu Radu-Vasile, comandantul Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț. Întreaga activitate s-a desfășurat în sistem videoconferință în prezența domnului colonel Louis Francois Dumitrache, Șeful Direcției Paza și Protecție Instituțională din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

La data de 31.12.2023, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț era încadrat în proporție de 78,27%, comparativ cu 31.12.2022 când inspectoratul era încadrat în proporție 82,46, media de vârstă a resurselor umane fiind de 36,42 ani.

Un ofițer a fost repartizat din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, 3 subofițeri au fost repartizați din Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni. Au sosit în unitate un ofițer, prin trecere în corpul ofițerilor și 14 subofițeri prin mutare în interesul serviciului de la alte unități ale Jandarmeriei Române.

Au fost trecuți în rezervă cu drept la pensie 5 ofițeri și 22 subofițeri și au fost mutați la alte unități 5 subofițeri.

Pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București au fost recrutați 8 candidați pentru forma de învățământ cu frecvență și 3 candidați pentru forma de învățământ cu frecvență redusă, iar pentru admiterea în școlile militare de subofițeri jandarmi au fost recrutați un număr de 94 candidați.

S-a desfășurat activitatea de recrutare a candidaților pentru instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N. care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., activitate ce s-a concretizat prin recrutarea unui candidat pentru Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Brașov, specializarea aviație-piloți (elicoptere), care a fost declarat admis.

Au fost organizate concursuri pentru încadrarea posturilor  de conducere vacante de șef serviciu II la Serviciul Logistic, comandant grupă supraveghere și ordine publică Bicaz și  încadrarea posturilor de execuție vacante de ofițer specialist II în specialitatea ordine și siguranță publică și ofițer specialist II în specialitatea prevenirea și combaterea faptelor antisociale prin trecerea subofițerilor în corpul ofițerilor, concursuri care au fost finalizate prin încadrarea posturilor.

Un număr de 40 cadre militare au participat la cursurile și activitățile formative organizate de instituțiile specializate.

Personal din cadrul unității a participat la Competiția tactică adresată grupelor de acțiuni speciale și intervenție antiteroristă ,,Blue Warriors”  și  Competiția militar aplicativă ,,Jandarmeria Montană la Înălțime”.

          S-au  desfășurat 3 activități de formare profesională pe linia prevenirii și combaterii terorismului coordonate de personal din cadrul S.R.I. – Direcţia Regională de Informaţii Moldova-Nord.

          În anul 2023 au fost recompensate un număr 182 cadre militare, față de 184 în anul 2022.

Cu toate activitățile de prevenție desfășurate și măsurile luate, în anul 2023 a fost înregistrată o abatere disciplinară, în scădere față de anul trecut.

Activitatea financiară, a avut ca scop principal realizarea suportului activităților operative. Din analiza execuției bugetului aprobat la încheierea exercițiului financiar 2023, unitatea noastră nu înregistrează arierate și plăți restante față de furnizori și salariați.

Principalul scop al activității logistice a fost asigurarea condițiilor și dotările necesare pentru executarea misiunilor încredințate în condiții optime și eficiente.

Echipamentul militar a fost asigurat până la finalul anului în totalitate, conform solicitărilor, pentru întreg personalul.

          Au fost executate activități în vederea casării a 4 mijloace de transport auto scoase din funcțiune ulterior procedura fiind finalizată prin valorificarea acestora prin intermediul unui operator economic autorizat.

Cu toate măsurile adoptate pentru prevenirea producerii de evenimente în domeniul circulației pe drumurile publice, unitatea noastră s-a înregistrat în anul 2023 cu două evenimente rutiere, fără ca vinovăția pentru acestea să aparțină conducătorilor auto angajași ai I.J.J. Neamț. Evenimentele rutiere s-au soldat doar cu pagube materiale, acestea fiind recuperate în totalitate.

          În domeniul păstrării, depozitării, manipulării, portului armamentului şi muniţiilor specifice nu au fost înregistrate evenimente.

Activitatea pe linie de comunicaţii şi tehnologia informaţiei a vizat în primul rând asigurarea comunicaţiilor care să faciliteze activitatea utilizatorilor. Contractele subsecvente încheiate cu operatorii de servicii de telecomunicații mobile și fixe s-au derulat fără probleme.

Au fost derulate activități specifice managementul mai eficient al autospecialelor care au fost dotate cu dispozitive GPS.

Au fost efectuate un număr total de 83 proceduri de achiziții directe  cu o valoare totală cumulată de 1.080,21 mii lei.

Activitatea pe linia secretariatului şi a documentelor clasificate s-a desfăşurat în conformitate cu legile şi ordinele în vigoare. Nu au existat incidente de securitate, pierderi sau deteriorări ale documentelor clasificate sau neclasificate.

În anul 2023 la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț nu au fost constatate încălcări ale securității datelor cu caracter personal.

Numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț a fost parte a fost în scădere cu aproximativ 40%.

Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu au fost înregistrate evenimente negative, precum tulburarea gravă a ordinii publice. Au fost executate 328 misiuni de asigurare a ordinii publice, înregistrându-se astfel o scădere medie de 12%.

          Principalele tipuri de intervenții executate de efectivele de jandarmi au fost pentru gestionarea situațiilor de risc sesizate prin 112 pe timpul misiunilor de menținere a ordinii publice, în situații de urgență precum și ca urmare a incidentelor provocate de animale (urși, zimbri). Au fost executate executat 1233 intervenții, înregistrându-se astfel o creștere medie de 2%.

          În perioada iulie-decembrie 2023 pe linia misiunilor de menținere a ordinii publice, au fost dispuse măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise cu violență, respectiv a deținerii și consumului de substanțe interzise, prin acțiuni de tip “BLOCADA”, în cooperare cu structurile I.P.J. Neamț.

Numărul de patrulele în sistem  integrat cu poliția constituite în anul 2023 a scăzut cu 28%. Numărul de patrulele de jandarmi din zona unităților de învățământ din responsabilitate au înregistrat o creștere de 78% față de situația anului 2022

Ca urmare a izbucnirii unui conflict spontan în localitatea Roman, în luna august a fost constituită zonă specială de siguranță publică, motiv pentru care au fost alocate efective suplimentare de la Detașamentul 1 J. Mobil cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

În anul 2023 s-a constatat creșterea numărului de acțiuni în cooperare cu structurile MAI și scăderea numărului de acțiuni în colaborare cu organele judecătorești.

La nivelul I.J.J. Neamț nu există structuri specializate animale de serviciu de tip subunitate, existând în statul unității trei posturi de conductori câini serviciu (Bicaz, Durău și Vânători Neamț) și două posturi de conductori cai serviciu (Vânători Neamț), toate în cadrul posturilor montane.

Câinii de serviciu au fost folosiți pentru căutarea-salvarea persoanelor dispărute în zonele montane iar caii de serviciu au fost destinați executării misiunilor de menținere a ordinii publice pe trasee turistice.

Echipele canine au executat un total de 255 de misiuni, în creștere cu aproximativ 15% față de anul 2022.

Caii de serviciu au fost scoși din funcțiune ca urmare a simptomatologiei specifice înaintării în vârstă iar pentru doi câini de serviciu este demarată procedura de scoatere din funcțiune.

S-au fost desfășurate 115 activități de prevenire la care au participat peste 2700 de persoane, în 96 de localități.

Au fost constatate 132 infracțiuni independent și în cooperare cu Poliția (mai puțin cu 48% față de situația anului 2022) din care 80 de infracțiuni au fost constatate în mod independent (o creștere de 38% în raport cu anul 2022).

Se constată o scădere a infracțiunilor contra persoanei și contra patrimoniului dar o creștere de 69% la infracțiunile prevăzute de legi speciale (Ex: au fost întocmite 53 de acte de sesizare pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale coroborat cu prevederile art. 288 din Codul Penal.

Jandarmii nemțeni au aplicat 1552 de sancțiuni contravenționale, în scădere cu 54% față de anul 2022.

La solicitarea organelor judiciare s-au executat activități specifice pentru 788 mandate de aducere, în scădere cu 28%.

I.J.J. Neamț, prin structurile din subordine asigură paza a 22 de obiective cu titlu gratuit și intervenția contracost la un obiectiv, respectiv paza și protecția transporturilor de valori în beneficiu propriu și protecția transporturilor de corespondență clasificată în cooperare cu Direcția Regională de Informații Moldova Nord.

În trimestrul IV, obiectivul Serviciul Județean de Probațiune a fost relocat într-un sediu nou ca urmare a închirierii unui imobil fiind actualizate documentele operative specifice.

Anul precedent ne-am confruntat cu o creștere a numărului de apeluri pentru intervenția la animale mari periculoase (urși/zimbri).

Cadrele compartimentului MME au participat la “Sesiuni de pregătire pentru utilizarea corectă a noilor aplicații de operare și dispecerizare ce vor fi operaționalizate în cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU)” desfășurate la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București și la Serviciul de Telecomunicații Speciale al Județului Neamț.

Au fost executate 476 acțiuni/misiuni în cooperare/colaborare cu alte instituții  față de 672 în anul 2022. Parteneri ne-au fost: Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, I.S.U. Neamț, I.P.J. Neamț, I.G.I., A.N.P., Garnizoana Piatra Neamț, executorii judecătorești, Parchetul – D.I.I.C.O.T, organele administrației publice locale, organele silvice, Garda de Mediu, A.V.P.S., Parcul Național e.t.c.

Dintre aceste misiuni se remarcă implementarea la nivelul Jandarmeriei Române a Acordului de parteneriat, semnat între IGSU și IGJR – RESILIENCE finanțat prin Mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021, ce s-a desfășurat în perioada 21 – 24.03.2023 la Piatra Neamț – atelierul de lucru cu tema Participarea la căutarea și salvarea persoanelor captive în medii ostile vieții.

La solicitarea I.S.U. Neamț am participat la 27 de exerciții de cooperare cu forțe şi mijloace în teren, pentru intervenția în situația producerii unor evenimente.

La solicitarea Garnizoanei Piatra Neamț I.J.J. Neamţ a participat, în data de 14.06.2023, la un exerciţiu, în cooperare cu forţe şi mijloace în teren, cu tema “Activitatea structurilor S.N.A.O.P. în cazul apariției unor amenințări active și a unor situații de urgență la obiectivele din competența Batalionului 635 Infanterie Piatra Neamț”.

Toate activitățile de cooperare cu structurile M.A.I. din județul Neamț și în special cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, I.S.U. Neamț și I.P.J. Neamț s-au desfășurat, din punctul nostru de vedere, în condiții foarte bune, fără sincope și disfuncționalități.

Activitatea pe linie de informare şi relaţii publice s-a concretizat în difuzarea către mass-media a 59 de materiale de presă. Materialele difuzate s-au reflectat în 1.405 de prezențe mediatice în presa scrisă, audio-vizuală și online, națională și locală. Acestea au fost în marea lor majoritate pozitive sau neutre. Nu au fost înregistrate situații de criză mediatică.

În anul 2023 au fost primite și soluționate un număr de 33 de petiţii.

Activitatea pe linia accesării fondurilor externe nerambursabile nu s-a concretizat în anul 2023, problemele pe linie de logistică fiind rezolvate cu fondurile alocate pentru reparații.  Acest aspect se datorează în principal lipsei personalului de specialitate (logistică și financiar).

Majoritatea greutăților și disfuncționalităților cu care ne-am confruntat țin creșterea accentuată a deficitului de personal ca urmare a trecerii în rezervă a unui număr tot mai mare de cadre. Lipsurile amintite au fost diminuate prin eforturi suplimentare depuse și pregătirea preponderent pe locul de serviciu.

În perioada imediat următoare vom acorda o atenție sporită managementului calității în toate domeniile de activitate al unității, precum și adaptării pregătirii personalului nou încadrat, la evoluția situației operative și modificările legislative. Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în documentele programatice de nivel strategic și tactic pentru anul 2024 ne-am stabilit următoarele priorități:

  • efectuarea demersurilor pentru reducerea deficitului de personal;
  • creșterea nivelului de dotate cu materiale și tehnică de comunicații;
  • achiziționarea de mijloace specifice de ordine publică și distribuirea acestora conform normelor de dotare pe tipuri și categorii de misiuni.
  • asigurarea capacităţii operaţionale şi creșterea performanţei structurilor de intervenţie antiteroristă şi de acţiuni speciale.

 

Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul