COMUNICAT DE PRESA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR – 6 IULIE 2018

În data de 06 iulie 2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor
Camerei de Comerț și Industrie Neamț, având pe ordinea de zi modificarea statutului și alegerea
organelor de conducere pentru mandatul 2018 -2022. La adunare au participat 126 din cei 176
de membri cu drept de vot .
Modificarea statutului, a fost făcută ca urmare a schimbărilor intervenite la statutul cadru
al camerelor de comerț și industrie județene aprobat de Adunarea Generala Membrilor Camerei
de Comerț și Industrie a României din data de 17 aprilie 2018 și a însemnat o adaptare a
prevederilor la legislația actuală, o întărire a disciplinei financiare precum și delimitare clară a
teritoriului de acțiune al camerei la nivelul județului Neamț.
În ceea ce privește organele de conducere ale camerei pentru mandatul 2018 – 2022, în
urma votului exprimat de membrii adunării generale, au fost aleși să facă parte din Colegiul de
Conducere următorii: Mihai Apopii, director general la firma TEHNOPROD SRL, Mihai Bîrliba –
BICO INDUSTRIES SRL, Mihai Tărâță – GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SRL, dr. Doina
Crețu – CENTRUL MEDICAL SFÂNTA ELENA SRL, Șerban Cezar Strătilă – S&B COMP SRL,
Valerica Leonte – director general RIFIL SA, Dumitru Luca – ADF PROD SRL, Francesco
Capuano – ARISTOCRATIS CENTER SRL, Constantin Iacoban – AUTOVEST SERVICE SRL,
Eduard Kober – KOBER SRL și Paul Cojocaru – CUIUL SRL.
În urma alegerii celor 11 membri ai Colegiului de Conducere, aceștia au hotărât în
unanimitate să-l investească pe dl. Mihai Apopii cu un nou mandat de 4 ani la președinția CCI
Neamt, recunoscând astfel rezultatele foarte bune avute de acesta la conducerea acestei
instituții, și permițându-i să continue activitatea de reprezentare și promovare a intereselor
firmelor din Județul Neamț, atât pe plan intern cât și internațional.
Adunarea generală a membrilor a aprobat în unanimitate această propunere, domnul
Mihai Apopii fiind reales în funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț
pentru încă un mandat de 4 ani.
A fost aleasă și comisia de cenzori a CCI Neamt din aceasta făcând parte d-na Lilieana
Andrei, d-na Emilia Brașoveanu și d-na Liliana Ropotică.
Adunarea Generală Extraordinară a fost închisă după ce domnul Președinte Apopii și-a
prezentat liniile de dezvoltare a activității camerei în mandatul proaspăt început.