Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

07.02.2024

            JUDEȚUL NEAMȚ cu sediul administrativ în județul Neamț, municipiul Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr. 27, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, respectiv continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, propus a fi realizat în județul Neamț, comuna Dragomirești, satul Vad, punct ” Cantorie – Tcaciuc”, NC/CF 52235/U.A.T. Dragomirești.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi, între orele 8,00- 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

    Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data prezentului anunț. 

Titular,

                                                    JUDEȚUL NEAMȚ