În perioada 02–06.06.2020, s-a desfăşurat Campania națională de verificare a respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate;
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile verificate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;

Au fost verificaţi 47 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 63 de  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 51 sancţiuni contravenţionale.

inspectoratul teritorial de munca

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Cu ocazia controalelor au fost constatate 13 deficienţe pentru  care au fost dispuse 13 măsuri de remediere. Un angajator a fost sancţionat  cu avertisment contravenţional .

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • Necompletarea dosarului de personal al salariaţilor cu documentele prevăzute de H.G. 905/2017, modificată şi completată;
 • Nerespectarea termenului legal de transmitere în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor a perioadei de suspendare, cauzei suspendării şi datei încetării suspendării contractului individual de muncă;
 • Nerespectarea obligaţiei de a iniţia negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • Nerespectarea prevederilor privind includerea în contractul individual de muncă a acordării unui spor la salariu pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal;
 • Neplata drepturilor salariale;
 • Registrul general de evidenţă a salariaţilor era completat cu date eronate.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Cu ocazia controalelor au fost constatate 50 de deficienţe pentru care au fost dispuse 50 de măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi 36 de angajatori, cărora li s-au aplicat 50 de  avertismente contravenţionale.

Deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • nu erau întocmite sau revizuite evaluările de risc privind infectarea cu virusul SARS-CoV-2;
 • nu era actualizat planul de prevenire şi protecţie în contextul epidemic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2;
 • nu erau întocmite instrucţiuni/proceduri privind măsurile care trebuie luate împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • nu era efectuat controlul medical periodic al salariaţilor;
 • nu era efectuată verificarea periodică, la termenul scadent, a instalaţiei de legare la pământ pentru echipamentele de muncă acţionate electric;
 • nu era realizată semnalizarea sau îngrădirea zonelor periculoase;
 • nu era realizată o instruire suficientă şi adecvată pentru lucrători în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.