Coferinţa naţională cu tema: Medicina holistică – Iaşi – Iunie 2016 – Partea a 2-a