Cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la deschiderea Școlii Domnești, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, în calitate de instituție păstrătoare a memoriei orașului, și-a asumat misiunea de a organiza o expoziție foto-documentară, out door, intitulată „Incursiune în istoria Școlii Domnești – 170 de ani de la deschidere”.

Conceput sub semnul aducerii aminte, demersul urmărește evoluția în timp a primei unități de învățământ public din Târgu Neamț, o instituție „vie” de mai bine de un secol și jumătate care încă își îndeplinește menirea inițială, aceea de a educa, însă de această dată, adresându-se unui spectru mai larg de public.

Construită la mijlocul secolului al XIX-lea, în stil bizantin,după proiectul inginerului-arhitect Alexandru Costinescu, Școala Domnească a fost inaugurată în toamna anului 1852 în prezența ctitorului ei, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (1849-1853, 1854-1856) și a elevului Ion Creangă (1837-1889), însă porțile și le-a deschis abia la data de 1 iunie 1853.

Mergând pe firul timpului, prima școală primară de băieți din orașul situat la poalele Cetății Neamț, a avut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu doar institutori meniți vocației didactice, precum părintele Isaia Teodorescu, George și Smaranda Cosmovici, ci și școlari care la vârsta maturității au excelat în domeniile cărora li s-au dedicat și în care au activat: literatură – Ion Creangă, filozofie – Vasile Conta, lingvistică și folclor – Alexandru Lambrior, religie – Nicodim Munteanu, învățământ – Mihai Busuioc.

Prima decadă a secolului al XX-lea e debutat cu semicentenarul Școlii nr. 1 de Băieți din Târgu Neamț, organizat din inițiativa directorului de la acea vreme, George Cosmovici, și care a reunit toată comunitatea locală. Momentul a fost prielnic și pentru a anunța schimbarea titulaturii școlii, care a primit numele ctitorului, respectiv Școala primară urbană de băieți nr. 1 „Grigore A. Ghica”.

Din anul 1977, istoria fostei Școli Domnești a evoluat odată cu cea a Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț întrucât vechea clădire a devenit sediul instituției de cultură al cărei fondator, profesorul Dumitru Constantinescu, și-a pus toată energia și iscusința pentru ca memoria acestor locuri să nu se risipească, ci să dăinuie prin bunurile culturale pe care le-a strâns în timp cu multă migală și răbdare.

Moștenirea directorului Constantinescu a fost dusă mai departe cu grijă și responsabilitate de specialiști dedicați, precum profesorul Gavril Luca, dr. Gheorghe Dumitroaie și dr. Elena Florescu. Un rol însemnat în existența Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț l-au avut, alături de profesioniști în domeniul muzeografiei, și donatorii de piese muzeale. Cel care a contribuit cel mai mult la sporirea patrimoniului instituției târg nemțene a fost, fără îndoială, profesorul Vasile Vrânceanu care, într-un gest de mare generozitate, a donat în 2012 mai bine de 4000 de bunuri culturale din domenii precum istorie, arheologie, numismatică, faleristică, etnografie etc.

Ca oameni ai muzeelor ne rămâne misiunea de a păsta vie memoria celor care au edificat această instituție de cultură și să îi cinstim prin menținerea unui standard cât mai ridicat a calității muncii noastre, prin expozițiile și activitățile pe care le organizăm în vederea valorificării patrimoniului lăsat în grijă.

Evocat în cele nouă panouri foto-documentare, periplul în istoria Școlii Domnești poate fi privit ca o prefață a unei povești pe care expoziția permanentă a MIETN o dezvăluie vizitatorilor prin bunurile culturale etalate.

Expoziția temporară „Incursiune în istoria Școlii Domnești – 170 de ani de la deschidere” va putea fi vizitată timp de un an (13 mai 2023-13 mai 2024), conform programului 10-18 (aprilie-septembrie) și 9-17 (octombrie-martie).

Curator expoziție: muzeograf Renata-Gabriela Buzău.