În perioada 01-30.11.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR!

ITM Neamţ a pus la dispoziţia tuturor funcţionarilor publici din instituţie semnături electronice calificate

În contextul digitalizării relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă prin ultimele modificări legislative  aduse în aceste două domenii de activitate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a pus la dispoziţia tuturor funcţionarilor publici din instituţie semnături electronice calificate.

 

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE:

În luna noiembrie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 182 acţiuni de control, din care 89 în domeniul relaţiilor de muncă şi 93 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 122 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 78 angajatori au fost sancţionaţi cu 100 de sancţiuni contravenţionale, din care 86 avertismente contravenţionale şi 14 amenzi în valoare totală de 80.000 lei.

 

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna noiembrie 2021, au fost realizate un număr de 93 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 78 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 61 angajatori au fost sancţionaţi cu 79 sancţiuni contravenţionale, din care 69 avertismente contravenţionale şi 10 amenzi în valoare totală de 33.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 20 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

 

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna noiembrie 2021, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 89 de controale, au dispus 44 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 21 de sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 46.500 lei şi 17 avertismente contravenţionale.

La 2 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 2 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.Domeniul de activitate în care se presta muncă nedeclarată este exploatare forestieră.

În luna noiembrie, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră cinci contracte colective de muncă.

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA NOIEMBRIE:
 2. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor

În cadrul acestei acţiuni desfăşurate în perioada aprilie–octombrie 2021, au fost verificaţi un număr de 108 angajatori, cu un număr total de 3815 lucrători.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost constatate un număr de 88 deficienţe pentru care s-au dispus 88 de măsuri. La 67 angajatori s-au aplicat 88 de sancţiuni contravenţionale din care 8 amenzi în valoare totală de 30.000 lei şi 80 de avertismente contravenţionale. La doi angajatori a fost dispusă măsura sistării funcţionării echipamentelor de muncă, deoarece acestea nu îndeplineau în totalitate reglementarile legale de funcţionare, punând în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor care le utilizau.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • instruirea neadecvată a lucrătorilor;
 • utilizarea unor schele care nu îndeplinesc cerinţele de securitate şi sănătate în muncă (nu au scări de acces la platformele de lucru, nu au balustrade pentru prevenirea căderilor de la înălţime, nu sunt bine fixate, nu au plase de prindere
 • nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători;
 • planurile de prevenire şi protecţie întocmite pe şantiere sunt prea generale, nu conţin măsuri concrete/detaliate şi nu sunt aduse la cunoştinţa tuturor lucrătorilor.

II.Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna noiembrie au fost verificate 8 societăţi şi un număr de 43 produse. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, au fost aplicate 5 avertismente contravenţionale  şi  au fost dispuse 5 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

 

III. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată

În perioada 01.11.2021 – 30.11.2021, au fost comunicate  461de  scrisori de informare la angajatori.

Comunicarea scrisorilor de informare se realizează atât în cadrul acţiunilor de control privind verificarea modului de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, cât şi prin e-mail.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la angajatori care prestează  activitate în domenii  susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarată în data de 25 august 2021.

 

 1. I Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi muncă subdeclarată

În perioada 22-26 noiembrie 2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile verificate;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  ;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificaţi 27 de angajatori.

În  domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 12  deficienţe   pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere  şi au fost aplicate 5 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi;
 • nu se respectă  termenele de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive;

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 16  deficienţe pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere  şi au fost aplicate 16 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele:lipsa echipamentului individual de protecţie;nu era asigurată verificarea instalaţiei de legare la pământ a echipamentelor tehnice acţionate electric;nu era realizat controlul medical periodic al lucrătorilor;nu erau semnalizate locurile de muncă periculoase;nu era organizată activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 1. Acţiunea nr. 10 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în industria extractivă de suprafaţă

Acţiunile de control au fost  efectute pe parcursul anului 2021, în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt ), care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră .

În cadrul etapei a III-a de control, în perioada 1-30 noiembrie 2021, s-au derulat acţiuni de verificare a măsurilor dispuse  la societăţile comerciale controlate în etapa anterioară.

Inspectorii de muncă nu au constatat încălcări ale legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, motiv pentru care nu fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

 1. Acţiunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii–Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1-9 lucrători)

Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în microîntreprinderi, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

Acţiunea de monitorizare se desfăşoară la nivel naţional, pe parcursul anului 2021.

În cadrul acestei acţiuni, în perioada februarie – noiembrie 2021, au fost verificate un număr de 96 microîntreprinderi.

Pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 8000 lei şi 109 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 109 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

 

VI:Acţiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus

Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea lucrătorilor la noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate în întreprinderi.

În cadrul etapei a II-a a acţiunii, în perioada februarie-noiembrie 2021, inspectorii de muncă au efectuat controale la angajatori pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locurile de muncă, la noul coronavirus (SARS-CoV-2).

În cadrul acestei acţiuni, în perioada februarie-noiembrie 2021, au fost verificaţi 281 angajatori. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, un număr de 194 angajatori au fost sancţionaţi cu 247 sancţiuni contravenţionale, din care 238 avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în cuantum de 17.000 lei. Au fost dispuse un număr  de 247 măsuri de remediere a neconformităţilor.

 

VII. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 23 noiembrie 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat in sistem online. Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin email, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

 

VIII. Acţiunea de informare „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ

În  cadrul Acţiunii de informare „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ ”, Inspecţia Muncii a editat un material informativ privind  condiţiile legale de muncă.

Scopul acestui demers este creşterea gradului de conştientizare  a lucrătorilor  cu privire  la consecinţele  sociale şi economice  negative pe care le produce  munca nedeclarată şi munca subdeclarată, la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „ la negru” sau „ la gri”. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au distribuit materiale informative (pliante şi afişe) în locuri consacrate având afluenţă mare de persoane, primării, instituţii publice, gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe şi târguri, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  NOIEMBRIE  :

 • Hotărârea Guvernului 1.183 din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii 5.558/2.389/2021 privind modificarea şi completarea <LLNK 12021 5338 52NU01   0 92>Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii  în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică  pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale  <LLNK 234 39> 1.004 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la <LLNK 12021   111180 302   7 67>art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri  de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică  generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Legea nr.267 din 9 noiembrie 2021 pentru completarea <LLNK 12016 41182 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 269 din 9 noiembrie 2021 pentru modificarea <LLNK 12011 62 13 271   0 35>Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a <LLNK 12003     0923 2U1   0 32>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 2.473/1.017/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la <LLNK 12020 1192 521201   0109>Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020  pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical  şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical  pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate  şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii 5.608 din 19 noiembrie 2021 privind completarea <LLNK 12021 5338 52NU11   0 92>Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale  <LLNK 234 39> 1.120 din 23 noiembrie 2021 pentru modificarea <LLNK 12021  1004 503401   0 79>anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la <LLNK 12021   111180 301   0 67>art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 121 din 25 noiembrie 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative.