Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de subofițer tehnic principal (șef garaj), prin rechemare în activitate și încadrare directă. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului și cele care au calitatea de cadre militare în rezervă. Cadrele militare și polițiștii în activitate nu pot participa la concurs.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs, să nu aibă antecedente penale, tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, să fie apți medical și psihologic. Nu este necesară vechime în muncă.

Înscrierile se realizează exclusiv online, la adresa de e-mail: recrutare@jandarmerianeamt.ro, în perioada 08 – 15.10.2021 inclusiv, până la ora 16:00, iar data limită de depunere a dosarelor este 20.10.2021, ora 16:00. Ulterior depunerii documentelor de înscriere, candidații vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii şi li se va comunica un cod unic de identificare.

          Proba de concurs constă în susţinerea unui test scris. Testul scris va consta în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă și va avea loc în data de 06.11.2021, începând cu ora 12.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. Pentru a promova testul scris, candidații trebuie să obțină minim nota 7.00.

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concurs va susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică.

Condițiile de participare, formularele necesare înscrierii și constituirii dosarului de recrutare, graficul de desfășurare al concursului, tematica și bibliografia, precum și alte informații de interes pot fi consultate și descărcate de pe site-ul inspectoratului, accesând link-ul: http://www.jandarmerianeamt.ro/post-vacant-de-subofiter-tehnic-principal-sef-garaj-incadrare-directa/ .

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data derulării activităților prilejuite de desfășurarea concursului, aceștia având obligaţia să se informeze cu privire la apariţia oricăror modificări în desfăşurarea concursului, prin verificarea permanentă și atentă a paginii de internet www.jandarmerianeamt.ro, secțiunea CARIERĂ – ANGAJĂRI DIN SURSĂ EXTERNĂ sau prin consultarea avizierului de la sediul inspectoratului.

Informații privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute și la numărul de telefon 0233.230391, interior 24535, de luni până vineri între orele 08.00-16.00.