“La PLÄIEŞI”
PARC TEMATIC DE TURISM CULTURAL AVENTURÄ ȘI CERCETARE A VIETII MEDIEVALE COMUNA TIMIŞESTI JUDEŢUL NEAMT
În comuna Timişeşti, judetul Neamţ, se va dezvolta un proiect unic în ţară și în lume, prin foarte multe elemente. Avându-l ca autor pe profesor univ.dr.Constantin Dram, ca arhitect pe Gelu Gopşa şi drept coordonator pe primarul Vasile Mărculet. Acest proiect, indrăzneț şi generos totodată, propune trei axe de activitate ce pot influenţa definitoriu viaţa comunităţii, de la Timişeşti spre
întreg arealul judeţului Neamţ și apoi
spre întreg Estul românesc și european, de multe ori nedreptăţit istoric. Plasat pe un platou inconjurat de pāduri, în preajma hergheliei de cai de la curtea domnească de la Timiş, aproape de apa Ozanei, având in faţă apa Moldovei, iîn spate Cetatea Neamţului și undeva peste dealuri locul de adâncă rezonanţă a bătăliei de la Războieni-Valea Albă, Parcul Tematic de la Timișești este destinat să impună, să fascineze, să trezească mereu curiozităţi intelectuale, combinate cu un spirit de aventură neobişnuit. Întreg ansamblul este izolat și scos din incidenţa timpului contemporan (prin natură şi un
gard inalt de 6metri) propunând trecerea totală din secolul XXI către anul 1400.
Prima componentă majoră propune un mod complex de abordare a turismului cultural
edificând un întreg sat medieval, cu locuinţe tip bordei, casă moldovenească tradițională și case lacustre, cu trimiteri și spre case din zone istorice românești, cu bisericuţa de altădată, din lemn, cu toate meșteșugurile de atunci. Turiștii vor putea locui aici câte o săptămână, trăind efectiv (îmbrăcăminte, activităţi, alimentaţie etc.) după rigorile vieţii de altă dată. A două axă se va desfăşura in prelungirea satului medieval și va fi un uriaş parc tematic medieval destinat publicului larg, care are ocazia să descopere jocuri, modalităţi de întrecere, bizarerii, elemente de ocultism, scene de vânătoare lupte, război, oferite prin ingenioase programe oferite de organizatori (cu figuranţi reali și cu sprijinul suportului informatic), hanuri, locuri inedite de a asista și propune evenimente sui-generis, etc.. Aici se va desfăşura, anual, Festivalul Est European al Sânzâienelor, care va recrea fascinaţia de altă dată pentru iele, naiade, rusalce, vrăjitoare, știme, superstiţii și tot ce ţine de o anume cultură aproape uitată.
A trei axă vizează cercetarea știinţifică, în acest sens colaborând mari universităţi ale lumii, care vor găsi aici un campus inedit destinat masteranzilor și doctoranzilor interesaţi de medievistică şi vor putea descoperi și înţelege corect ce reprezintă Estul european.
Ideea majoră a proiectului, care va deveni o posibilitate uriașă de dezvoltare a zonei şi de câştig de imagine care va crește exponenţial pentru zona Moldovei și a României, este: From West to East!