ANUNȚ REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN INSTITUȚIILE CARE GESTIONEAZĂ SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central, cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate și alte decizii.
Conform Ordinului nr.407/2020 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020 activitățile de relații cu publicul din cadrul caselor teritoriale de pensii SE VOR LIMITA la depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituțiilor (inclusiv solicitarea și plata ajutorului de deces), acordarea de informații prin telefon, e-mail, poștă, din motive de siguranță medical, legate de evenimentul excepțional privind COVID-19 (Coronavirus).
Pentru celelalte tipuri de servicii (petiții, sesizări, cereri bilete de tratament, cereri adeverințe stagii cotizare, alte cereri ce nu sunt însoțite de documente oficiale) solicităm să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale (ex: cereri de recalculare drepturi pensie) cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Informațiile solicitate de petiționari vor fi oferite telefonic pe toata durata programului de lucru, de luni până joi, de la 08.00-16.30, iar vinerea între orele 08.00-14.00.
Liniile telefonice directe pentru relații cu publicul sunt: 0233-211294 – Stabiliri Prestații, 0233-210341 – Plăți Prestații, 0233-215074 – Evidență Stagii de Cotizare, 0233-211353 – Bilete de tratament și 0233-211522 – Telefonul pensionarului.

Pentru buna funcționare a activității cu publicul, solicităm beneficiarilor ca accesul în instituție să fie realizat doar pentru depunerea sau ridicarea documentelor, cu limitarea timpilor de staționare în spațiile comune, cât și păstrarea distanței de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între ceilalți beneficiari aflați în sediul instituției .

Birou Comunicare, Relații Publice și Informatică