Angajatori din domeniul fabricării şi comercializării produselor de brutărie şi a produselor făinoase verificaţi de ITM Neamţ

În perioada 22-26 noiembrie 2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile verificate;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele  depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  ;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificaţi 27 de angajatori.

În  domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 12  deficienţe   pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere  şi au fost aplicate 5 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • nu se respectă obligaţia  de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu  se respectă  termenele de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive;

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 16  deficienţe pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere  şi au fost aplicate 16 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele:

 • lipsa echipamentului individual de protecţie;
 • nu era asigurată verificarea instalaţiei de legare la pământ a echipamentelor tehnice acţionate electric;
 • nu era realizat controlul medical periodic al lucrătorilor;
 • nu erau semnalizate locurile de muncă periculoase;
 • nu era organizată activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.