Anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a efectuat plățile compensatorii pentru proprietarii privați de păduri, în conformitate cu prevederile HG nr. 447/2017, în valoare totală de peste 191,5 milioane de lei.

Această sumă include și plățile restante pentru anul 2019 în valoare de peste 21,4 milioane de lei (pentru 375 proprietari), plățile restante pentru anul 2020, peste 103,7 milioane de lei (pentru 955 de proprietari), dar și plățile aferente anului în curs, în valoare de peste 66,3 milioane de lei (pentru 636 de proprietari privați de păduri).

Banii reprezintă contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează ca urmare a funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice sau planuri de management ale ariilor protejate, conform legislației în vigoare.

De asemenea, din bugetul MMAP, au fost plătite peste 47,7 milioane de lei, sumă care reprezintă costurile necesare asigurării serviciilor silvice pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica și pentru cazurile în care proprietarul a decedat şi nu s-a realizat dezbaterea succesorală (conform art. 16 din Codul Silvic – Legea 46/2008).

Pentru această categorie s-au decontat, pentru perioada restantă din 2019 până în trimestrul III 2021, următoarele sume:

  • 812,77 lei deconturi aferente anului 2019
  • 840.545,71 lei deconturi aferente anului 2020
  • 893.211,41 lei deconturi aferente anului 2021.

Astfel, suprafața aferenta trim III 2021 pentru care se achită plăți de la bugetul de MMAP, conform art. 16 din Legea 46/2008 – Codul Silvic, este de 188 582 de hectare.

De asemenea, tot anul acesta, au fost plătite peste 18,9 milioane de lei, reprezentând costurile serviciilor silvice pentru anii 2020 și 2021, pentru proprietățile forestiere cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 ha, conform Legii nr.46/2008 – Codul Silvic art.97, lit. a, suprafața acoperită fiind de 163 900 de hectare.

Astfel, anul acesta au fost achitate datoriile aferente anilor 2019 și 2020.

„Pentru a proteja cu adevărat mediul și ecosistemele valoroase, statul are obligația să își asume costurile aferente. În România, legea dă dreptul la compensații financiare proprietarilor de pădure pe ale căror terenuri există restricții de mediu în ceea ce privește exploatarea. Numai că, în ultimii ani, alocarea bugetară pentru compensații a fost insuficientă, iar acest drept a rămas doar pe hârtie. Acum un an, am preluat MMAP cu restanțe majore la acest capitol și am stabilit că plata compensațiilor trebuie să devină o prioritate. Mă bucur să anunț astăzi că ne-am îndeplinit obiectivul și toate restanțele din 2019 și 2020 au fost achitate, iar sumele rămase de plătit pentru 2021 se vor achita în primul trimestru din 2022. Ne propunem ca, în perioada următoare, să dezvoltăm un sistem prin care aceste plăți să fie realizate la termen, astfel încât proprietarii de pădure vizați de restricții să beneficieze la timp de dreptul lor”, a declarat ministrul Barna TÁNCZOS.

 

De asemenea, din sumele aferente anului 2021 au fost plătite peste 41,5 milioane de lei (85,13%) pentru solicitările primite în baza art. 16 și art. 97 din Codul silvic și suma de 66,3 milioane de lei (63%) pentru solicitările depuse în baza HG nr. 447/2017.