Inspectorii antiifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au estimat un  prejudiciu în sumă de 40.694.434,00 lei reeprezentând TVA de plată în sarcina a 1144 societăți din Bulgaria. În perioada acestea s-au sustras  de la plata obligațiilor fiscale prin simularea achiziționării de autoturisme rulate în  Bulgaria, în timp ce livrarea și înmatricularea se realiza de   fapt în România, trannzacțiile nefiind declarate

Societăţile  conntrolate de inspectorii ANAF erau specializate în efectuarea de achiziții intracomunittare de autovehicule second hand de la diverși furnizori din spaţiul intracomunitar şi se ocupau inclusive de transportare , descărcarea, recepţia şi livrarea autovehiculelor direct în România  unde erau ulterior livrate și vândute către persoane fizice și juridice, fără ca aceste tranzacții să fie  declarate și fără ca societățile să se înreegistreze în scopuri de TVA în țara noastră

Astfel, societăţile nu raportau în Bulgaria  achizițiile intracomunitare efectuate  de la parteneri din Comunitatea Europeană, deși aceștia din urmă declarau livrrări intracomunitare scutite de TVA către socieţăţile bulgăreşti.

Mai mult, din analiza documentelor puse la dispozția echipelor de control și de către clienții finali, proprietari ai autovehiculelor înmatriciculate pe teritoriul țării noastre, reiese că autovehiculele au fost promovate  spre vînzare pe site-urile AUTIVIT.ro şi OLX.ro, fiind livrate şi inmatriculate definitiv în România.