Prietenie virtuală sau comunicare reală

   Activitatea catehetică sau învățătorească este una dintre cele mai implicante direcţii ale misiunii preotului.
În sens etimologic, a catehiza înseamnă a învăța pe altul adevărurile de credință. Dar după cum dascălul nu se rezumă la a-i prezenta învățăcelului învățătura teoretică despre arta scrisului, ci îi
poartă mâna până când acesta reușește să-și formeze deprinderile corecte, la fel procedează și catehetul, răspunzând nedumeririlor credincioșilor și corectând, unde este cazul, înțelegerea și
practicarea greșită a adevărurilor de credință. Astfel cateheza trebuie văzută ca o împreună mergere pe cale, preot catehet și credincios catehizat.
Unul dintre instrumentele cele mai practice puse la îndemâna preoţilor este Programa catehetică pentru parohii, dezvoltată de Biroul de catehizare al Arhiepiscopiei Iaşilor.
Programa conţine 7 teme care se raportează la tematica Anului omagial și comemorativ, şi 3 teme gândite într-un set de cateheze pentru perioada 2017–2020, care privesc relaţia omului cu
Dumnezeu, cu sine și cu aproapele. Tematica propusă se adresează tuturor credincioşilor, urmând ca fiecare preot în parte să adapteze conţinutul catehezelor în funcţie de particularităţile de vârstă ale grupului de cateheză. De asemenea, lucrarea oferă sugestii pentru conţinut, îndrumări practice, o bibliografie accesibilă, dar şi sfaturi pentru susţinerea şi organizarea unei cateheze.
Programa catehetică pentru parohii este dezvoltată încă din anul 2014, ea reprezentând efortul unei echipe de lucru formată din responsabilii cu cateheza de la protopopiatele Arhiepiscopiei Iașilor, sub coordonarea inspectorului eparhial pentru învățământ și cateheză, și este totodată rodul experiențelor catehetice acumulate în cadrul catehezelor susținute la parohie și la catehezele
demonstrative care au loc anual în cadrul fiecărui cerc pastoral.
Programa catehetică este implementată în două etape: prima, prin training-uri ținute cu preoții din 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei și cea de-a doua, prin cateheze ținute în fiecare cerc pastoral.
Catehezele demonstrative în cercurile pastorale au ca scop oferirea unui model de comunicare a învățăturii de credință, conform programei catehetice eparhiale. O cateheză demosntrativă poate fi
imbold pentru dezvoltarea activității la nivel parohial sau schimb de experiențe între preoții care sunt deja implicate în cateheze.

Pr. Ștefan Zaharia, Coordonatorul Biroului de catehizare al Protopopiatului Piatra-Neamț