În judetul Neamt, pe data de 22 iulie, s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020, la centrul de examen Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ.

Din cei 121 de candidati cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenţi 115 candidaţi. Nu s-au înregistrat cazuri de candidaţi cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 11 candidaţi au decis să se retragă din motive personale.

În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 104 teze. Primele rezultate vor fi comunicate    în   data    de    29     iulie    în    centrele     de    examen     şi     pe     site­ ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, dupa  afişarea  rezultatelor şi  pe  30  iulie,  pâna  la  ora 12:00. Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat, în data de 4 august 2020.

Subiectele şi baremele de corectare au fost publicate pe 22 iulie, de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 16.00. De asemenea, acestea au fost afişate şi la avizierele centrelor de examen.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% d1n calculul mediei finale, care trebuie să fie de eel puţin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depaşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.