2018 – ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL proiect cultural-științific
PATRIMONIUL CULTURAL AL JUDEȚULUI NEAMȚ: LA CONFLUENȚA DINTRE TRECUT ȘI VIITOR
După cum bine se știe de către iubitorii de cultură, prin Decizia nr. 864 din 2017, anul 2018 a fost declarat în mod oficial de către Uniunea Europeană drept Anul European al Patrimoniului Cultural, lansarea oficială a evenimentului având loc pe 7-8 decembrie 2017, la Milano (Italia), în cadrul Forumului Cultural European. Obiectivul evenimentului este acela de a încuraja cât mai multe persoane să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural al Europei, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun, sub sloganul Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.
În acest context cultural deosebit, în perioada 19 februarie – 13 martie 2018 Complexul Muzeal Județean Neamț, prin intermediul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-Neamț, a coordonat un amplu și complex proiect internațional de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural neo-eneolitic al județului Neamț, acesta devenind în epoca globalizării în egală măsură patrimoniu cultural național, european și universal. Investigațiile au fost efectuate de 15 specialiști de la 3 instituții prestigioase din România, Germania și Polonia – state membre ale Uniunii Europene – și au afectat 8 situri arheologice preistorice reprezentative, cu artefacte de valoare științifică și culturală excepțională.
În cadrul proiectului au fost întreprinse cercetări arheologice interdisciplinare, moderne, neinvazive, respectiv prospecțiuni geofizice, fotografii aeriene realizate cu drona și modelări digitale ale terenului. Siturile preistorice conțin îndeosebi vestigii neo-eneolitice, aparținând  culturilor Starčevo-Criș (prima civilizație neolitică de pe actualul teritoriu al României), ceramicii liniare (civilizația preistorică europeană care a ocupat cel mai vast teritoriu, inclusiv în România, Polonia și Germania) și Cucuteni (cea mai importantă manifestare culturală din întreaga preistorie europeană).
Obiectivele cercetate se află în special în Depresiunea Neamț (Ozana – Topolița) a Subcarpaților Moldovei, zonă cu un bogat patrimoniu natural și antropic, deci și un important potențial turistic. Acestea sunt: Grumăzești-Deleni (cea mai importantă așezare aparținând culturii Starčevo-Criș din arealul subcarpatic moldav, cu o vechime de aproximativ 8000 de ani), Țolici-Hălăbutoaia (care alături de Lunca-Poiana Slatinei reprezintă cea mai veche exploatare de sare din lume, valorificată neîntrerupt de peste 8 milenii), Oglinzi-Băi (un alt punct de exploatare a sării utilizat încă din preistorie, de către primele comunități umane cu mod de viață sedentar de pe aceste meleaguri), precum și importantele așezări cucuteniene de la Ghindăoani-Dealul Ivașcu, Valea Seacă – Ferma de Vaci, Valea Seacă – Dealul Ciritei și Vânători-Neamț – La Budăi, ale căror vestigii au o vechime de 5500-6500 de ani. De asemenea, a fost investigat și celebrul sit cucutenian de la Traian-Dealul Fântânilor, datând de aproximativ 6000 de ani, situat în Depresiunea Cracău – Bistrița a Subcarpaților Moldovei. De altfel, situl arheologic cu vestigii aparținând culturii Starčevo-Criș de la Grumăzești-  Deleni reprezintă cea mai veche așezare umană din Europa cercetată neinvaziv până în prezent.
În perioada 2015-2018 au fost efectuate astfel de demersuri asupra a 21 de situri arheologice cu vestigii neo-eneolitice și medievale, de importanță cultural-științifică deosebită.
Cercetările au fost autorizate de către Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale și avizate de Comisia Națională de Arheologie, iar fotografiile aeriene realizate cu drona au fost autorizate inclusiv de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
Investigațiile au fost efectuate de instituția noastră în parteneriat cu prestigioase centre universitare și de cercetare din străinătate, respectiv Institutul de Pre- și Protoistorie al Universității „Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg (Germania), Institutul de Istorie al Universității din Regensburg (Germania) și Institutul de Arheologie al Universității din Rzeszów (Polonia).
Complexul Muzeal Județean Neamț, reprezentat de directorul-manager Dr. Ciprian-Dorin Nicola, a participat la acest proiect prin intermediul arheologilor-experți Dr. Constantin Preoteasa, cercetător științific în cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-Neamț, și Dr. Vasile Diaconu, cercetător științific în cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț.
Universitatea „Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg este fără îndoială cea mai prestigioasă entitate științifică cu care instituția noastră a colaborat de-a lungul existenței sale. Înființată încă din anul 1743, aceasta constituie în prezent unul din principalele centre universitare și de cercetare pe plan mondial, în cadrul său activând aproximativ 40000 de studenți, masteranzi și doctoranzi din întreaga lume, precum și 4000 de specialiști, între care se disting 4 deținători ai Premiului Nobel. Prof. Univ. Dr. Doris Mischka și Dr. Carsten Mischka, care în ultimul deceniu au derulat o fructuoasă activitate de cercetare în România, sunt principalii reprezentanți ai universității în cadrul proiectului.
Universitatea din Regensburg, înființată în anul 1962, constituie astăzi unul din principalele centre universitare ale Germaniei, ce se regăsește și în renumitul top al primelor 500 de universități din lume. Aceasta va fi reprezentată în proiect, printre alții, de către Prof. Univ. Dr. Thomas Saile și Dr. Martin Posselt. Universitatea din Rzeszów este o instituție înființată după destrămarea comunismului, care s-a afirmat rapid în Polonia și care în prezent colaborează cu mai multe entități de profil din Europa, inclusiv din România. În cadrul acestui proiect Dr. Maciej Dębiec este principalul reprezentant al universității poloneze.
Rezultatele cercetărilor neinvazive prezintă importanță cultural-științifică deosebită, ele permițând localizarea precisă a siturilor în teren, stabilirea formei, dimensiunilor și limitelor acestora, tipurile de complexe existente, organizarea lor, precum și gradul actual de conservare a vestigiilor. Nu în ultimul rând, poate fi stabilită și zona de protecție a stațiunilor arheologice respective. Prin intermediul acestor investigații se obțin datele necesare pentru instituțiile de profil, autoritățile locale și centrale în vederea adoptării măsurilor optime de protejare, cercetare, valorificare și promovare a siturilor și patrimoniului cultural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în beneficiul specialiștilor, a publicului și a comunităților locale. În același timp, se asigură premisele pentru o optimă valorificare a resurselor umane, materiale și financiare deținute de instituțiile de profil (muzee, universități, institute) în procesul de cercetare arheologică. Datele științifice nou-obținute le completează și uneori le corectează pe cele vechi,
contribuind la actualizarea informațiilor existente actualmente în Repertoriul Arheologic Național și în Lista Monumentelor Istorice. De altfel, acestea constituie un reper important pentru instituții
publice, firme private, proprietari și autorități locale, care derulează o serie de proiecte de construcții și infrastructură, ce presupun intervenții în sol și subsol. Pe baza datelor obținute în urma acestor investigații specialiștii pot alege cea mai potrivită metodă de cercetare arheologică ce precede astfel de lucrări, respectiv supraveghere (în cazul în care este afectată zona de protecție a siturilor) sau cercetare preventivă (în cazul în care sunt afectate siturile). Ulterior acestui proiect, în anul 2018 specialiștii Complexului Muzeal Județean Neamț vor derula numeroase investigații arheologice (supravegheri, diagnostice, cercetări preventive și sistematice) asupra unor situri din cuprinsul județului Neamț, cu vestigii aparținând diferitelor perioade și civilizații, ce vor avea în vedere protejarea, cercetarea, valorificarea și promovarea
patrimoniului cultural material și imaterial, mobil și imobil, în beneficiul specialiștilor, publicului, autorităților locale și centrale.
Dr. Constantin Preoteasa