Gazda de aceasta data a fost micuţa dar calda galerie de la CARP Piatra Neamţ. Dumitru Bezem în nota obişnuită ne-a desfatat cu lucr[rile sale iar critica a fost făcută de Luchian Strochi.