ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN NEAMȚ ÎN ANUL 2017
Anul 2017 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț, urmărindu-se îndeplinirea standardelor impuse, având ca rezultat menţinerea unei stări de siguranță în rândul cetăţenilor.
I. La nivelul I.P.J. Neamţ, prin ofițerii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au fost derulate multiple activităţi de informare și prevenire pentru implementarea celor 3 programe, stabilite conform priorităților naționale ale Poliției Române și a priorității locale identificate la nivelul județului Neamț în anul 2017 în domeniul prevenirii criminalității.
1. Program local de prevenire a ”delincvenței juvenile și victimizării minorilor”
În cadrul acestei priorități au fost inițiate 8 proiecte, campanii și planuri de acțiune locale de către ofițerii de prevenire sau în colaborare cu partenerii atrași, fiind desfăşurate 192 de activități de informare, întâlniri cu grupuri țintă și distribuire de materiale preventive în unitățile de învățământ, în cluburile de vară sau în taberele școlare

2. Program local de prevenire a ”infracțiunilor contra patrimoniului” Polițiștii au desfășurat 71 activități de informare și prevenire a criminalității, ce au avut ca beneficiari direcți un număr de 2818 persoane vârstnice, femei, elevi, părinți și profesori, urmărindu-se cu periodicitate atingerea obiectivelor propuse. Cele mai ample activități au fost derulate în cadrul campaniilor de informare respectiv:
”Hoții sunt creativi, Fii preventiv!” – ce a avut ca scop prevenirea furturilor din locuințe și s-a derulat în parteneriat cu Groupama Asigurări Neamț în mediul urban și ”Un plus de siguranță!” – campanie de informare în scopul prevenirii victimizării persoanelor vârstnice în cazul infracțiunilor de înșelăciune prin metoda ”Accidentul”, derulată în parteneriat cu Oficiul Poștal Județean Neamț și Consiliul Județean prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamț, care a spijinit financiar imprimarea unui număr de 100.000 de flyere cu recomandări antivictimale și 200 afișe cu sloganul campaniei.
3. Program local de prevenire a ”accidentelor rutiere ” A avut drept SCOP creșterea gradului de siguranță a participanților la traficul rutier și eficientizarea acțiunilor de impunere a legii în vederea reducerii
numărului accidentelor rutiere, în special celor care au drept cauza viteza excesivă și indisciplina pietonilor. În cadrul acestei priorități au fost derulate un număr de 69 întâlniri cu grupuri țintă care au avut ca beneficiari direcți un număr de 2539 de preșcolari, elevi și cadre didactice.

II. Pe linia creșterii gradului de siguranță a cetățenilor, birourile/formațiunile de ordine publică, secțiile și posturile de poliție au acţionat în sistem integrat, cu IJJ Neamţ, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău și Polițiile Locale, acţiunile având ca scop menținerea ordinii și liniștii publice în comunitate și s-au concretizat în următoarele rezultate:
– Polițiștii au intervenit la 20.174 de sesizării prin SNUAU 112 (-1.213 față de anul 2016), din care 1587 au fost neconfirmate, reprezentând 7,8%. Din totalul acestor intervenții, 7.270 (-673) au fost efectuate în mediul urban, iar 12.904 (-540) în mediul rural.
– Au fost aplanate 5577 stări conflictuale, din care 3156 intrafamiliale, 84 între grupuri şi 2372 din alte motive;
– Au fost puse în executare 1965 mandate de aducere, au fost rezolvate 3667 de petiţii şi au fost executate 1079 verificări la deţinătorii legali de armament.
Polițiștii au acţionat cu fermitate și responsabilitate pe raza de competenţă, pentru menținerea sub control a infracționalității, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Neamț infracționalitatea sesizată  prezentând o diminuare de 2%, față de anul 2016. În anul 2017 la nivelul I.P.J. Neamț au fost sesizate 433 infracţiuni stradale, din care 413 au fost înregistrate în mediul urban, iar 20 infracțiuni în mediul rural.
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 82,90 % sunt infracţiuni de furt, iar 14,54 % sunt tâlhării

Indicatorii statistici arată că în anul 2017 au fost sesizată o ușoară creștere de 1% a infracțiunilor contra persoanei, față de anul 2016. În privința criminalității contra patrimoniului, s-a înregistrat o diminuare cu 3,6% a sesizărilor de această natură. Din cazurile de infracțiuni de furt din locuințe cu autori necunoscuți, într-un procent de 40,74% au fost identificați autorii.
III. În anul 2017, structurile de investigare a criminalității economice au constatat 132 de infracţiuni de evaziune fiscală, 58 de infracţiuni la Codul Vamal, 101 de infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul și 16 infracțiuni sesizate pe linie de corupție declinate către unitatea de parchet competentă. În cadrul dosarelor penale soluţionate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Neamț au fost emise 72 de referate de terminare a urmăririi penale, prejudiciul recuperat pe parcursul perioadei de referinţă de 2.251,20 mii lei, reprezentând un procent de 25,63% din totalul prejudiciului cauzat.
Pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, la nivelul județului Neamț au fost organizate 55 de acțiuni punctuale și 798 controale de către polițiștii de investigarea criminalității economice, fiind aplicate 181 sancțiuni contravenționale în valoare de 312,25 mii lei. Valoarea bunurilor care au făcut obiectul măsurilor asiguratori a depășit 195,00 mii lei.

IV. Pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, în urma activităților desfășurate au fost constatae 144 de infracțiuni și au fost confiscate 57 de arme, 1570 elemente de muniţie, 48 kg materii explozive , 23 kg produse de protecție a plantelor și 10 trofee de vânat. Polițiștii nemțeni au desfășurat activități de verificare a deținătorilor legali de arme și muniții letale, fiind suspendate sau anulate 122 de permise de armă, în urma abaterilor constatate.
V. Pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, în anul 2017 au fost organizate un număr de 52 acțiuni, la care au fost angrenate și alte instituții cu atribuții în domeniu, fiind constatate 396 infracțiuni, 389 contravenții la Legea nr. 171/2010 și 1 contravenție la H.G. nr. 470/2014, a fost confiscată cantitatea de 11863,85 m.c. material lemnos. De asemenea, au mai fost confiscate 27 autovehicule folosite la transportul ilegal de material lemnos, 1 tractor, 15 atelaje hipo, 5 fierăstraie mecanice și 8 alte obiecte folosite la comiterea de infracțiuni sau contravenții.
Pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților în domeniul piscicol, polițiștii de ordine publică au organizat un număr de 11 acțiuni, fiind constatate în flagrant un număr de 27 infracțiuni. De asemenea au fost confiscate 305 kg. peşte ( păstrăv şi hering), 22 plase pescuit, precum și alte 2 unelte pentru pescuit.
VI. Pe linia persoanelor urmărite, în cursul anului 2017, polițiștii de investigații criminale au desfășurat activități specifice și au identificat 134 de persoane urmărite, punând în executare 24 de mandate europene de arestare, emise de alte  state, sub coordonarea și controlul procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
VII. Pe linie rutieră, în judeţul Neamţ s-au produs 755 accidente de circulaţie, cu un accident mai puțin decât în anul anterior, soldate cu 51 de persoane decedate (cu mai puțin de 18 persoane, raportat la anul 2016) și 259 de persoane rănite grav( cu 10 victime mai mult decât în anul 2016). Principalele cauze generatoare a accidentelor grave de circulaţie au avut drept cauză abaterile săvârșite de către pietoni (55), urmată de viteza neadaptată la condițiile de drum sau neregulamentară (44) și abaterile comise de către bicicliști (40).
Pentru prevenirea şi combaterea producerii evenimentelor rutiere pe arterele deschise circulaţiei publice, precum și pentru combaterea faptelor de natură antisocială care se comit în apropierea drumului public, au fost organizate și executate 192 acțiuni preventive, fiind constatate 1213 de infracțiuni, aplicate 54425 de sancțiuni și reținute 4263 de premise de conducere.
VIII. Prioritățile poliţiştilor nemțeni vizează îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţa stradală şi rutieră și desfășurarea activităților specifice pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului rece, a celui estival și pe parcursul defășurării de manifestări cu aflux de cetățeni.
Rămâne, de asemenea, o prioritate asigurarea climatului de legalitate al mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă şi destructurarea grupărilor infracţionale.
Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț va continua cooperarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne la nivelul judeţului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative.