Ca urmare a tragediei petrecute în comuna Borca, unde doi minori s-au înecat în albia râului Bistrița la sfârșitul săptămânii trecute, astăzi, 7 februarie 2022, la sediul Instituției Prefectului județul Neamț a avut loc o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență, convocată de către prefectul Vasile-Adrian Niță.
Scopul acestei întruniri a fost analiza situaţiei constatate la nivelul judeţului Neamţ cu privire la persoanele înecate în perioada 2019 – 2022, iar la final s-a aprobat Planul de măsuri şi acţiuni specifice pentru informarea populaţiei cu privire la pericolul de înec.
Instituțiile cooptate în cadrul CJSU au propus măsurile de care se fac responsabile pentru aplicarea respectivului plan, scopul comun fiind atenționarea populației asupra pericolului de înec.
Plan de măsuri şi acţiuni specifice pentru informarea populaţiei cu privire la pericolul de înec

1. Întocmirea unor recomandări ce trebuie respectate de către cetățeni pentru reducerea pericolului de înec.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Termen: 10.02.2022
2. Multiplicarea mesajului preventiv în cadrul activităților desfășurate cu cetățenii, de către personalul Ministerului Afacerilor Interne.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Neamţ, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ
Termen: permanent
3. După fiecare eveniment, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț va întocmi o scurtă prezentare a celor mai relevante informații, urmând ca acestea să fie multiplicate la nivelul întregului județ.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Neamţ, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, protopopiate
Termen: la apariția unei astfel de situații
4. Implicarea șefilor Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență în multiplicarea recomandărilor privind reducerea riscului de înec precum și în prezentarea cazurilor de înec de pe raza județului, imediat după producerea acestora. În acest scop, șefii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență vor prezenta aspectele menționate anterior în unitățile de învățământ de pe raza UAT precum și în cadrul controalelor executate la gospodăriile populației.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț, șefii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență
Termen: permanent
5. Implicarea preoților parohi în diseminarea recomandărilor privind reducerea riscului de înec precum și în prezentarea cazurilor de înec de pe raza județului, imediat după producerea acestora dar și a eventualelor alte campanii desfășurate în scopul educării și informării tinerilor și adulților.
Răspund: Protopopiatele Piatra Neamț, Roznov, Târgu Neamț, Ceahlău, Roman.
Termen: permanent
6. Întocmirea unei propuneri de campanii de informare preventivă privind reducerea riscului de înec și finanțarea acțiunilor din cadrul ei prin intermediul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Campania se va axa cu preponderență pe informarea populației în mediul online.
Răspunde: Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “PETRODAVA” al judeţului Neamț
Termen: 28.02.2022
7. Inspectoratul Școlar Neamț va asigura informarea elevilor, părinților și profesorilor asupra regulilor de respectat pentru prevenirea riscului de înec. În acest sens, vor fi implicați directorii unităților de învățământ, consilierii educativi, asociațiile de părinți și asociațiile de elevi.
Răspunde: Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Termen: permanent
8. Intensificarea/multiplicarea campaniei de informare preventivă dezvoltată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț în anul 2021 Învață sa salvezi o viață, prin intermediul căreia au fost prezentate măsuri de prim ajutor de bază către elevii de liceu. În acest sens, campania își propune sa asigure prezentarea acestor măsuri către toți elevii de liceu precum și membrilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă și angajații primăriilor din județ.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamț
Termen: permanent
9. Efectuarea lucrărilor de semnalizare prin amplasarea de panouri avertizoare a pericolelor de înec, în punctele adiacente zonei AHE Poiana Teiului.
Răspunde: SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale „Bistriţa“ Piatra-Neamţ
Termen: permanent
10. Multiplicarea mesajului preventiv în mediul on-line, de către SC Hidroelectrica SA- Sucursala Hidrocentrale „Bistriţa“ Piatra-Neamţ, structurile din subordinea MAI și Inspectoratul Școlar Județean Neamț.
Termen: permanent
11. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ, prin structurile proprii, va desfăşura şedinţe informative cu primarii tuturor UAT-urilor din judeţul Neamţ, directorii de şcoli şi preoţii din parohii cu scopul de a informa locuitorii despre pericolele de înec la care se pot expune.
Răspunde: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ
Termen: permanent
12. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ, prin structurile proprii, va desfăşura activităţi de informare preventivă cu elevii din cadrul şcolilor situate pe raza municipiului Roman, oraşul Târgu-Neamţ, oraşul Bicaz şi comunele Poiana Teiului, Farcaşa şi Borca.
Răspunde: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ
Termen: 07-18.02.2022

„Regret nespus tragedia de la Borca și îmi doresc să găsim toate posibilitățile pentru a preveni repetarea unei astfel de drame. Tocmai de aceea am convocat întrunirea CJSU, pentru că în acest organism sunt cooptați oameni cu experiență vastă, care au un cuvânt de spus în cazul apariției și prevenirii situațiilor de urgență. Împreună am convenit să realizăm un plan de măsuri, care să fie puse în aplicare încă din această săptămână pentru a nu se mai repeta cazuri cum a fost cel de la sfârșitul săptămânii trecute. Din nefericire, din 2019 și până în prezent, în apele județului Neamț și-au pierdut viața 48 de persoane – 19 în 2019, 20 în 2020, șapte în 2021 și două în 2022. Încă o dată îmi exprim regretul față de durerea de neînchipuit prin care trec părinții micuților din Borca“, a declarat Vasile-Adrian NIȚĂ, prefectul județului Neamț.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a dispus către AJPIS Neamt întocmirea, în cel mai scurt timp, a dosarului cu propunerea de acordare a unui ajutor financiar pentru familia aflată în situația deosebită cauzată de accidentul din data de 05.02.2021 de pe râul Bistrița.

Astăzi, 07.02.2022, s-a luat legătura cu asistentul social al Primăriei Borca, în vederea întocmirii documentației necesare. Ulterior, dosarul cu propunerea de acordare va fi vizat de către Prefectura Neamț și transmis Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială; aceasta, în urma verificării documentației va transmite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale propunerea, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului a ajutorului de urgență.
Conform procedurilor de lucru suma maximă ce poate fi acordată este de 10.000 lei de copil.