U.A.T. Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 607 din 18.11.2021, implementează proiectul “ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 412.859,18 lei, din care contribuția Județului Neamț este de 8.257,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 350.930,32 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 53.671,67 lei.

Durata proiectului este de 16 luni, cu termen de finalizare în data de 17.03.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă “Creșterea transparenței, integrității, reducerea vulnerabilităților și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul U.A.T Județul Neamț prin implementarea unui sistem integrat, inovator și flexibil de prevenire a corupției, constituit din instrumente și proceduri anticorupție standardizate, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și acțiuni de comunicare cu societatea civilă și alte autorități/instituții publice”.

Obiectivele specifice ale proiectului 

  1. OS 1 Reducerea vulnerabilității la corupție prin implementarea standardului ISO 37001 în cadrul U.A.T. Județul Neamț.
  2. OS 2 Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere și de execuție din cadrul U.A.T. Județul Neamț, instituțiilor și serviciilor publice subordonate, prin organizarea de cursuri de formare în domeniul prevenirii corupției.
  3. OS 3 Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă pentru eficientizarea, monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul U.A.T Județul Neamț.

Prin activitățile proiectului se urmărește implementarea la nivelul Consiliului Județean Neamț a standardului ISO 37001 în cadrul U.A.T. Județul Neamț aplicabil administrației publice și instruirea specifică a personalului pentru implementarea sistemului, astfel contribuind la realizarea obiectivului general al POCA 2014 – 2020.

Prin proiectul “ISPAM–Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, promovăm implicarea activ-participativă a personalului din instituțiile publice în combaterea fenomenului anticorupție.