Ministrul Sportului, Eduard Novak, a semnat ordinul de aprobare a Normelor metodologice privind înscrierea în Registrul bazelor sportive omologate.
După publicarea ordinului și a normelor în Monitorul Oficial, va exista un termen de un an în care toți titularii dreptului de proprietate/administrare sau folosință a unei baze sportive vor avea obligația să o înregistreze în acest Registru. El va avea mai multe secțiuni, corespunzătoare categoriilor de baze sportive: de nivel județean, național, internațional, de nivel internațional care au și omologări naționaIe etc.
Anterior înscrierii, va fi obligatorie omologarea, procedură care va fi realizată de federațiile sportive naționale sau internaționale, după caz, pe ramuri și probe sportive. Criteriile de omologare se vor stabili la nivelul fiecărei federații, în conformitate cu regulamentele proprii și vor trebui respectate pe toată perioada de funcționare a bazei sportive respective. Nerespectarea criteriilor de omologare se va putea sancționa potrivit regulamentelor federațiilor sportive naționale, sancțiunile aplicate fiind comunicate și consemnate în Registrul bazelor sportive omologate. Ministerul Sportului va putea solicita federațiilor sportive naționale modificarea criteriilor de omologare, pe baza constatărilor proprii sau la sesizarea instituțiilor abilitate ale statului.
După omologare, în termen de maximum 30 de zile, solicitanții vor depune la Ministerul Sportului cererea de înregistrare în Registru. În cazul documentațiilor corecte și complete, în termen de cel mult 30 de zile se va elibera Certificatul de înregistrare, document valabil pe toată durata existenței bazei sportive, care va trebui vizat periodic și va constitui condiția pentru a organiza competiții sportive oficiale.
Certificatul de înregistrare în Registrul bazelor sportive omologate se va păstra, în permanență, la sediul bazei sportive. El va atesta că o bază sportivă are în componență unități de practicare a sportului omologate de federațiile naționale și/sau internaționale, după caz, și este înscrisă în Registrul bazelor sportive omologate, ținut de Ministerul Sportului.
“Am făcut un pas important în direcția normalității, astfel încât acest Registru să devină operațional. Sportul trebuie să se facă în condiții de siguranță, trebuie să avem o evidență clară a tuturor spațiilor unde se practică și să ne asigurăm că ele respectă normele și condițiile corespunzătoare destinației și utilizării lor. Este o realizare importantă, iar procesul care va începe va conduce spre o mai bună organizare și un sport mai profesionist.” (Eduard Novak – Ministrul Sportului)